Fiskalna blagajna bravo

Uèinjeno je da blagajne uèinkovito dolaze u poljska poduzeæa. U kontaktu s njim, kupnja jednog od tih ureðaja èesto se dijeli kada se tvrtka pokrene. Meðutim, kada analizirate dostupnu ponudu, mo¾ete

Fiskalna blagajna

Kada prodajemo robu ili usluge situaciji fizièkih osoba (onih koji ne posluju trebat æemo blagajnu ili fiskalni pisaè. Nakon kupnje posebno je va¾no podnijeti fiskalni ureðaj i fiskalizaciju. Sve postupke vezane

Jamstvo proizvodaea dok traje

U novije vrijeme utvrðeno je da svi proizvodi moraju biti implementirani na besprijekoran naèin. Kupnjom proizvoda kupac izra¾ava neku vrstu dogovora s prodavateljem i proizvoðaèem. Prodavatelj oèekuje da æe kupac platiti

Blagajna smyk

Bilo je razdoblja u kojima su propisi potrebni financijski doprinosi. Postoje, dakle, elektronièka jela, ljudi koji registriraju zaradu i iznose poreznih obveza iz ne- veleprodajnog ugovora. Za njihov nedostatak, poslodavac mo¾e