Izjava o sukladnosti za eeliene cijevi

Izjava EZ-a o sukladnosti je stoga pisana izjava proizvoðaèa (ili ovla¹tenog zastupnika da je njegov rad u skladu s preporukama Europske unije. Ta se izjava mora odnositi na jedan ili vi¹e

Promicanje industrijskog usisavaea

Industrijski usisavaèi su korisni u svakoj prostoriji u kojoj se obraðuju razlièiti pra¹ci ili proizvodi, kojima se ne mo¾e rije¹iti obièan usisivaè. Imaju veliku snagu usisavanja, zahvaljujuæi kojoj u vrlo kratkom

Program blagajne

Vrijeme je da blagajne budu zakonski obvezne. Postoje isti elektronièki ureðaji koji se nalaze u registru prihoda i iznos poreza koji se plaæa od prodaje na veliko. Za njihovu krivnju, poduzetnik