Mu ke kose

Moja neæakinja jako voli igrati se s kosom, mo¾ete je danima milovati i èe¹ljati. U isto vrijeme, stvarno je apsorbirano, da ako ¾elite da sve izgleda savr¹eno, moguæe je napraviti jednu pletenicu desetak puta, nakon ¹to na njih stavite pribor za kosu ili prièvrstite kopèe za kosu. On voli ¹kolske priredbe i formira se prema njima. Njezina nova kreacija Kraljice zastra¹ivanja, meðutim, originalna je i ¾eljela bih savr¹enu frizuru i haljinu. Na poèetku ju je majka upetljala s nekoliko pletenica s privezanim lukovima. Nakon nekog vremena, ovaj divan jedanaestogodi¹njak rekao je ne, ne i jo¹ jednom. Mnogo æu pogledati u sobama .... i poèelo je. Èetrdeset pet minuta overclockinga i njihovo planiranje. Izgledala je divno poput va¾ne kraljice. Tek kad je ostala s aristokracijom, brzo sam promijenila mi¹ljenje. Ne brinuæi se za posljednje, to je na poèetku sastavljanja nekoliko sati pro¹lo. Neoèekivano ... potpuno je promijenila ideju, au svom govoru zvuèala je pomalo kao "nieeee, ne sviða mi se, jer se ne sjeæam kraljice, najvi¹e joj pru¾am". Zahtjevala je novu frizuru, o¹i¹anu u ulozi punjene koke. Na vjenèanju, kao ¹to je napravila gore, veæ imamo praksu prikovanja njezine kose, tako da je to takoðer i¹lo vrlo brzo. Njezina majka, s jedne strane, bila je posve drugaèija od dvadeset minuta.

Najbolje ukosnice za djevojke