Sve o spolnom odnosu

Seks je samo najznaèajnija sfera ljudskog ¾ivota. Okuplja se ne samo tjelesnom fascinantno¹æu, veæ i prekrasnim u¾itkom. Seks je visoka sredina tjeskobe i izvora dobrog ¾ivota. Savr¹eno je cementiranje odnosa, povezivanje partnera. Ali ¹to æete uèiniti ako postoje problemi u va¹oj seksualnoj sferi?

FormexplodeFormexplode. Brzo povećanje mišićne mase

Podruèje znanosti, koja je seksologija, dolazi s pomoæi. Ova se domena bavi ¹irokim konceptom ljudske seksualnosti. Predmet interesa seksologa su, meðu ostalima, seksualnih potreba, srodnih poremeæaja, pa èak i njihovih nedostataka. Seksologija koristi seksualni ¾ivot èovjeka u sferi. Ne ugu¹uje se samo za tjelesnost. Takoðer se odnosi i na psihu, srca i osjeæaje, kao i na odnose sa svojim zaposlenicima i ostatkom svijeta. Seksologija iskori¹tava sve aspekte vezane uz ljudsku seksualnost. Ovaj dio ima znanje, meðu ostalima od antropologije, medicine, psihologije ili sociologije.

Kad biste trebali iæi seksologu? Struènjak bi trebao iæi na ljude koji ne u¾ivaju u seksu. Problem je u tome ¹to vjerojatno spreèava osobu da nema orgazam, preranu ejakulaciju ili erektilnu disfunkciju, kao i velike izrasline. Sreæom, zahvaljujuæi struènoj pomoæi, zaboravljate na intimne probleme jednom zauvijek.

Na¹ seksolog u Krakowu je kvalificirani struènjak koji æe rije¹iti sve o malom podruèju koje je ljudska seksualnost. S godinama znanja, ne samo u postupku te na zadovoljavajuæi seks, kako drugi neæe rije¹iti probleme povezane s nedostatkom erekcije ili orgazma, savjetovati kako se pona¹ati prije trudnoæe i spolno prenosivih bolesti, a prije svega omoguæiti da razbiti sramotu i dokazuje kako znaèajan je pravi seksualni ¾ivot.