Ugostiteljska oprema palaeinke

Oprema za gastronomiju trebala bi se koristiti na temelju poslovanja koje namjeravamo stvoriti. Café treba usredotoèiti prvenstveno na uèinkovitom espresso aparat i ulagati u nizu brojnijeg razlièitim èa¹ama i ¹alicama (odvojeno espresso, cappuccino, latte i sl.

Spartanol

Koristan je i sifon za kremu za rezanje, zahvaljujuæi kojoj æe svaka kava biti bogato ukra¹ena odgovarajuæom dozom slatkog vrhnja. Ako smo iznad izvanrednog sluèaja sladoleda, ulimo u kutije sladoleda. To vrijedi za kupnju vi¹e, kupci su rado u¾ivati u tradicionalnim okusima (èokolada, vanilija, jagoda, kad se takoðer ne alternative (rabarbara, krastavac, slanine!. Tako æe sladoled doprinijeti i pravi dio, iako to ne predstavlja iste zdrave izdatke. Dobro je staviti u èistu pladanj s poklopcem na kojem æemo moæi izvesti reprezentativnu tortu. To bi trebalo staviti pladanj na blagajni - kupac potièu ukusnim izgleda kolaè, sigurno isku¹ati na kopnu ili dva. Ako namjeravamo opremiti bar, trebamo se pobrinuti za ne¹to drugaèiji asortiman. To æe pomoæi, naravno, i aparat za kavu i igra zadnje dosta Shakers, cjedilo konobar, ili èak i kanta za ¹ampanjac (samo ne znam s kojim ¾elimo iæi na klijenta. Takoðer æe biti korisno sitotisak - netko mo¾da ¾eli bezalkoholno piæe. Da biste opremili pizzeriju, naravno, ¾elite peæi za pizzu, a osim toga i torbu za pizzu (ako i dalje prodamo ¾ivot za isporuku. Takoðer æe pridonijeti desetak ploèa, okrugli no¾evi ili elektrièni valjani klin. Ako smo do¹li do ponuditi druge brze hrane, onda mo¾emo ulagati u fritezu, kontakt ro¹tilj (izraziti u pripremi sendvièe ili posuðe. Ponekad to mo¾e biti korisno palaèinka, to je specifièan tro¹ak, a moramo imati garanciju da æe korisnici sigurno bi nam palaèinke (osim ako otvorite palaèinka, problem je prilièno oèito. To æe pomoæi za taj pribor kebab, a ponekad i vafla (nedavno popularni usaditi suhim vafli, za takav sluèaj s dodatkom rukolom i piletine ili slanine, sira i ¹pinata. Tu su i posebni elektrièni aparati za hot dog.